BG EN


Нашият стремеж е постигането на високо качество в реални срокове чрез прилагане на съвременни технологии.Гарантираме професионално и отговорно отношение към работата и нашите клиенти, висококвалифициран екип от специалисти, оригинални проекти, висококачествени материали и отлично изпълнение. “РОЛВИС” ООД - гр. Шумен е регистрирано с решение на ШОС от 28.10.2004 г. по фирмено дело № 720 със седалище гр.Шумен ул.”Христо Генчев” №12. Фирмата е с ЕИК 127584541.

home

Строителната си дейност „РОЛВИС” ООД започва да развива през 2008 год. Дейността се изразява в извършването на строителни услуги, като особена специализация има в сферата на хидроизолациите. Фирмата е регистрирана в камарата на строителите:

- Удостоверение № I – 003059 за строежи ПЪРВА ГРУПА – ЧЕТВЪРТА и ПЕТА категория;

- Удостоверение № V – 002245 за ПЕТА ГРУПА – отделни видове СМР, съгласно Националната класификаия на отделните видове дейности с позиция 45 – Строителство.

„РОЛВИС” ООД притежава необходимата техника, машини и съоръжения за осъществяване на дейността си, както и екип от доказали се във времето професионалисти, което е гаранция за изпълнение на поетите от фирмата ангажименти.

При изпълнение на обектите особено внимание се отделя на влагането на материали с доказано качество и гарантиран произход, а също и стриктно спазване на технологичните процеси и предписанията на производителите (хидроизолации, мазилки, системи за сухо строителство и др.)