BG EN


Основана през 2004 г. нашата фирма се разраства непрекъснато и е активна във всички видове строителни проекти: индустриално строителство за логистични или производствени цели, офиси, стопански сгради (болници, училища, обществени сгради и др.),както и обновяване на съществуващи сгради. Приоритет на нашата фирма е цялостното проектиране и изграждане на проектите.

home

Постоянното обучение и обратна връзка по отношение на реализираните проекти са от съществено значение, за да е възможно да предложим на клиентите, най-добрите икономически решения в съответствие с постоянно променящите се стандарти и строителни техники. РОЛВИС ООД предлага решения за цялостно изграждане, започвайки от подпомагане на клиента с дефинирането на проекта, проектиране, издаване на разрешения, строителство и предаване на напълно функционираща сграда. РОЛВИС ООД успешно изпълнява концепцията "проектиране и строителство“, заложена в повечето проекти.

Извършва калкулация на разходите в съответствие с проектната документация и подготвителните работи в много ранен етап на проекта и работи в пряка връзка с клиента, архитекта, инженерни фирми партньори за специфични инсталации. Приоритет на нашата фирма е проектирането и строителството на производствени сгради, складове , халета ,сгради за съхранение на продукти и др. Базирайки се на големия опит натрупан в тази сфера през последните години.